TCPDF error: Not a GIF file: http://elezioni.interno.it/weblib/icons/elettos.gif